Hôm nay (9/6/2020) 🇹🇭 có 2 ca dương tính trở về từ Trung Đông và Châu Âu, đã được cách li, không có ca lây nhiễm cộng đồng.


💪🏻 Chữa khỏi : 0 ca (tổng 2973 ca)
👻 Tử vong : 0 ca (tổng 58 ca)
😷 Đang chữa trị : 90 ca

Nguồn : Covid-19 Center (Thailand)